Pilnsabiedrība

  Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri). Pilnsabiedrības biedri ir personīgi atbildīgi par pilnsabiedrības saistībām.

  Par pilnsabiedrības biedru var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.  

 Dibināšanas izmaksas: 

Komersanta

veids

Kopējās izmaksas

Pilnsabiedrība

400.00 EUR

 Ir jautājumi? Zvaniet un saņemiet konsultāciju! Mob. Tel. +371 26337972

Vai rakstiet mums uz epastu: komerclideri@gmail.com 

 


 .