Kooperatīvā sabiedrība

    KS ir tāda fizisku un juridisku personu brīvprātīga apvienošanās, kuras mērķis sniedzot pakalpojumus ir uzlabot biedru saimniecisko darbību. Piemēram, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrība vai dārzkopības kooperatīvo sabiedrība. Iestāšanās un izstāšanās ir uz brīvprātības principa. Šīs sabiedrības darbības izmaksas sedz paši biedri, veido uzkrājumus un sadala savā starpā peļņu, ja tāda rodas.

  Kooperatīvā sabiedrība darbojas uz statūtu pamata, kuros biedri vienojas par mērķiem, uzdevumiem, biedru maksām, iestāšanos, izstāšanos un citiem jautājumiem. Ir noteikts minimālais pamatkapitāls- 2800 eur. 

Dibināšanas izmaksas: 

Komersanta

veids

Kopējās izmaksas

Kooperatīvā sabiedrība

360.00 EUR

 Ir jautājumi? Zvaniet un saņemiet konsultāciju! Mob. Tel. +371 26337972

Vai rakstiet mums uz epastu: komerclideri@gmail.com .