Komandītsabiedrība 

    Komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas, ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota. Komandīta ieguldījuma apmērs nav ierobežots ar konkrētu summu. 

   Par komandītsabiedrības biedru var būt tikai fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.

 Dibināšanas izmaksas: 

Komersanta

veids

Kopējās izmaksas

Komandītsabiedrība

400.00 EUR

 Ir jautājumi? Zvaniet un saņemiet konsultāciju! Mob. Tel. +371 26337972

Vai rakstiet mums uz epastu: komerclideri@gmail.com

  


 .