Biedrība

    Biedrību dibina gadījumos, kad ieinteresēto personu (gan fizisku , gan juridisku) lokam- nākotnē Biedriem, ir vēlme attīstīt kādu mērķi vai darbības virzienu nevis gūt peļņu.

   Ir nepieciešami vismaz 2 topošie biedri. Biedrība ir juridiska persona kopš brīža, kad tā tiek reģistrēta attiecīgā valsts reģistrā. Tās izveides procedūra ir ļoti līdzīga SIA dibināšanai.

   Biedrībai ir diezgan plašas iespējas veikt dažāda rakstura saimnieciskās darbības, taču tā nedrīkst dalīt peļņu vai ienākumus savā starpā.

     Dibināšanas izmaksas: 

Veids

Kopējās izmaksas

Biedrība

170.00 EUR

  Fonds /nodibinājums

    Nodibinājums, arī fonds, ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Nodibinājumu var dibināt viena vai vairākas personas.

    Ir nepieciešami vismaz viens fonda (nodibinājuma) dibinātājs un trīs valdes locekļi.

  Nodibinājuma (fonda)  dibinātāji un ziedotāji nodod Nodibinājumam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Nodibinājuma  (fonda) bankas kontā.

    Nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai. 

Dibināšanas izmaksas: 

Veids

Kopējās izmaksas

Fonds (nodibinājums)

170.00 EUR

 Ir jautājumi? Zvaniet un saņemiet konsultāciju! Mob. Tel. +371 26337972

Vai rakstiet mums uz epastu: komerclideri@gmail.com 

  .