Visa veida pakalpojumi saistībā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru. 

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību

Visizplatītākā uzņēmējdarbības forma Latvijā  ir  Sabiedrība ar ierobežotu atbildību (SIA). 

SIA Latvijā bez ierobežojumiem var dibināt gan LR pilsoņi un firmas, gan visi ārvalstu pilsoņi un firmas. 

Mūsu speciālisti ņemot vērā  plānotā biznesa specifiku konsultēs  un palīdzēs Jums izvēlēties piemērotāko biznesa formu un optimālāko nodokļu maksāšanas sistēmu. 

            Ir divu veida SIA:

            SIA ar 2800 Eur pamatkapitālu

            SIA ar no 1 -2799 Eur pamatkapitālu (mazkapitāla SIA)

Nepieciešamā informācja:   

       Nosaukums

       Dibinātāja un valdes locekļa pases kopija un dzīves vietas adrese 

       Juridiskā adrese (var sakrist ar dzīves vietas adresi)

       Pamatkapitāla lielums

Dibināšanas izmaksas: 

SIA veids

Kopējās izmaksas

Mazkapitāla SIA reģistrācija
(zem 2800 EUR)

185.00  EUR*

Parasta SIA reģistrācija

360.00 EUR*

* Ja dibinātāji ir ārvalsts rezidenti, tad būs papildus izmaksas par zvērināta notāra pakalpojumiem. 

 Ir jautājumi? Zvaniet un saņemiet bezmaksas konsultāciju! 

Mob. Tel. +371 26337972

Vai rakstiet mums uz epastu: komerclideri@gmail.com

 Individuālais komersants  

Individuālais komersants ir fiziska persona, kas veic saimniecisko darbību.

 Individuālais komersants par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. 

Tagad, kad iespējams reģistrēt SIA ar 1 Eur pamatkapitālu,  individuālais komersants  (IK)  nav populārākā biznesa forma Latvijā.

 IK pluss ir iespēja veikt vienkāršotu grāmatvedību.

 Nepieciešamā informācija:   ·       

Nosaukums ·      

 Dibinātāja pases kopija un dzīves vietas adrese ·       

Juridiskā adrese (var sakrist ar dzīves vietas adresi)  

Reģistrācijas izmaksas: 

Komersanta veids

Kopējās izmaksas

Individuālais komersants

120.00 EUR

 

 

MIKROUZŅĒMUMS

Mikrouzņēmums ir uzņēmējs, kurš izvēlējies maksāt mikronodokli.  Tas var būt gan individuālais komersants,  SIA, mazkapitāla SIA, pašnodarbinātā persona, individuālais uzņēmums, zemnieku saimniecība.

 Mikronodokļa likme

2016.gadā – 12% no apgrozījuma (līdz 7000 eur apgrozījumam, pārējiem 15% )

2017.gadā -15%  no apgrozījuma

 Netiek maksāts  iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās iemaksas no algām.

 Ir daži nosacījumi, lai varētu izvēlēties kļūt par mikronodokļa maksātāju:

 Ne vairāk kā pieci darbinieki

Maksimālā alga  Eur 720 katram darbiniekam

Apgrozījums ne lielāks kā 100 000 Eur gadā

Gatavas kompānijas iegāde

Cik izmaksā SIA iegāde Latvijā?

SIA iegādes cena atšķiras atkarībā no tā, kādu komplektāciju vēlaties. Zemāk ir tabula ar dažādām iespējām, bet droši varat arī sazināties ar mūsu draudzīgo komandu, un mēs palīdzēsim atrast piemērotāko risinājumu. 

SIA ar PVN numuru un 

bankas kontu

Kopā ar

 grāmatvedību
2 mēnešiem

Kopā ar

grāmatvedību
2 mēnešiem un ar juridisko adresi

2 mēnešiem

 

900 EUR

995 EUR

1095 EUR

 Izdevumi par pārreģistrāciju ir iekļauti cenā.

Kādēļ iegādāties jau reģistrētu SIA?

Jau reģistrēts SIA ir noderīgs tiem klientiem, kuriem nav laika, lai reģistrētu jaunu. Lai veiktu uzņēmuma pārrakstīšanu jārēķinas ar 4 darba dienām, bet, lai reģistrētu jaunu kopā ar PVN numuru, šis process var ievilkties vairāk kā divas nedēļas. Ja jūs nesteidzaties, un vēlaties reģistrēt jaunu SIA, jums būtu labāk tā arī darīt.

Kā notiek iegādes process?

 Mēs iegūstam informāciju par jaunajiem īpašniekiem un sagatavojam visus dokumentus.

  1. Kopīgi parakstam pārdošanas līgumu, kas pasargā jūs no jebkādas uzņēmuma iepriekšējas vēstures.
  2. Tiek veikta pilna apmaksa par uzņēmumu un juridisko adresi.
  3. Visi dokumenti tiek iesniegti Uzņēmumu Reģistrā.
  4. Pēc 3 darba dienām Uzņēmumu Reģistrs izdod lēmumu par izmaiņām uzņēmumā. (Ir iespēja paātrināt izskatīšanu līdz pat vienai darba dienai, maksājot papildus nodevas ātrai izskatīšanai) 

Ja mēs varam operatīvi visu izdarīt, viss process aizņem 4 darba dienas. Varat veikt komercdarbību ar savu jauno uzņēmumu.

Izmaiņu veikšana uzņēmumā

Cik izmaksā izmaiņu veikšana?

Izmaiņu veikšana izmaksas, ieskaitot parakstu apliecināšanu un valsts nodevas,  ir  no 120-180  EUR atkarībā  no veicamo izmaiņu skaita.

Kā notiek izmaiņu veikšana?

  1. Mēs iegūstam informāciju par izmaiņām kuras vēlaties veikt.
  2. Mēs sagatavojam visu nepieciešamo dokumentāciju Uzņēmumu Reģistram.
  3. Dokumenti tiek parakstīti un nepieciešamības gadījumā apliecināti.
  4. Visi dokumenti tiek iesniegti Uzņēmumu Reģistrā, kur tie ir piereģistrēti 4-8 darba dienu laikā.

Grāmatvedība pēc reģistrācijas

     Likumdošana nosaka grāmatvedības kārtošanas un organizācijas prasības jebkurā uzņēmumā. Jebkuram komersantam     tas prasīs zināmus finanšu līdzekļus uzturot darbinieku vai izmantojot pakalpojumu, kā arī laika ieguldījumu un padziļinātas   zināšanas gadījumā, ja grāmatvedību veic pats īpašnieks. Atskaišu biežums, veids, nodokļu apmēri, noteikumi, ierobežojumi un daudz kas cits, būs atkarīgs no uzņēmējdarbības veida, kas izvēlēts. Bet galvenās iezīmes ir:

         Visus darījumus apliecina ar attaisnojuma dokumentiem (pavadzīmes, rēķini utt.) un iegrāmato grāmatvedības reģistrā

         Algu aprēķini

         Pamatlīdzekļu uzskaite

         Dažādu pārskatu sagatavošana bankām

         Ikmēneša atskaites VID

          Gada pārskati

Cik izmaksā grāmatvedības pakalpojumi? 

Dokumentu skaits mēnesī

Mūsu cena

līdz 10 dokumentiem

80 EUR/mēnesī

līdz 20 dokumentiem

140 EUR/mēnesī

līdz 30 dokumentiem

200 EUR/mēnesī

vairāk par 30 dokumentiem

Sazinies ar mums, lai zinātu precīzu cenu

Svarīgi zināt

Viens grāmatvedības dokuments ir viena no sekojošajām lietām: 1 izrakstīts rēķins, 1 saņemts rēķins, 1 bankas maksājumu izdruka (ap 15 maksājumiem), 1 darbinieks.

Uzņēmuma juridiskā apkalpošana

Ikmēneša juridiskais atbalsts (līgumi, juridiskās konsultācijas, pārstāvība tiesas sēdēs, valsts ieņēmumu dienestā un citās iestādēs) notiek, iepriekš vienojoties par veicamā juridiskā  darba apjomu. Ikmēneša maksa arī tiek noteikta individuāli – sākot no Eur 70 mēnesī pavisam mazam darba apjomam.

Iespējama arī samaksa par atsevišķām konsultācijām līgumiem, dokumentiem vai citiem juridiskajiem pakalpojumiem.

Ir jautājumi? Zvaniet un saņemiet konsultāciju!

Mob. Tel. +371 26337972

Vai rakstiet mums uz epastu: komerclideri@gmail.com

Jauna akciju sabiedrības (AS)

Akciju sabiedrība ir komercsabiedrība, kuras pamatkapitālu veido kopējā akciju nominālvērtība.   
Minimālais akcionāru skaits – 1 
Minimālais valdes locekļu (direktoru) skaits -1 
Akcionārs un valdes loceklis (direktors) var būt viena un tā pati persona
Minimālais padomes locekļu skaits – 3
Minimālais pamatkapitāls Eur 25 000  

Nepieciešamā informācija:
Nosaukums·      
Akcionāra  un valdes locekļa pases kopija un dzīves vietas adrese·      
Padomes locekļu pases kopijas un dzīves vietas adreses·       
Juridiskā adrese ·       
Pamatkapitāla lielums·     
Darbības veids ar kādu plānots nodarboties 

Dibināšanas izmaksas: 

Komersanta veids

Kopējās izmaksas

Akciju Sabiedrība

 

700.00 EUR*

 

 ·       Ja dibinātāji ir ārvalsts rezidenti,tad būs papildus izmaksas par zvērināta notāra pakalpojumiem

Ārvalstu komersanta pārstāvniecība

Jebkura ārzemju uzņēmuma vai organizācijas neatkarīga daļa, kura dibināta un atrodas Latvijas Republikā. Šādu uzņēmumu dibināšana visbiežāk notiek ar mērķi veikt mārketinga aktivitātes un reklamēt konkrētā ārvalstu uzņēmuma vai organizācijas darbības veidu, nosaukumu, produkciju pirms ieiet tirgū, lai veiktu komercdarbību.

Atšķiras pastāvīgās pārstāvniecības uzņēmumu reģistrācija, kas jāveic gadījumā, ja pārstāvniecība nodarbojas ar saimniecisko darbību un gūst peļņu. Tad tā ir jāreģistrē VID. Šādā gadījumā ir jāmaksā nodokļi saskaņā ar LR likumdošanu.

 Dibināšanas izmaksas: 

Komersanta veids

Kopējās izmaksas

Pārstāvniecība

300.00 EUR

Ārvalstu komersanta filiāle

Filiāle  ir kāda uzņēmuma (gan ārvalstu, gan Latvijas) daļa ar noteiktu organizatorisko pastāvību un kura atrodas citā teritoriālā vietā nekā galvenais uzņēmums. Atkarības pakāpe no galvenā uzņēmuma var atšķirties. Tās galvenais uzdevums ir veikt komercdarbību noteiktā vietā, tādā veidā paplašinot uzņēmuma tirgu, pakalpojuma pieejamību un protams gūstot lielākus ienākumus. 

Piemēram, bankas dibina savas filiāles dažādās pilsētās, lai tā pakalpojumi būtu pieejami pēc iespējas plašākā teritorijā. Šādu uzņēmumu dibināšana neprasa pamatkapitālu, jo par saistībām atbild galvenais uzņēmums. Ja galvenais uzņēmums ir ārvalstu komersants, tad pēc tam, kad tiek veikta šādu filiāļu uzņēmumu reģistrācija, nodokļi tiek maksāti uz galvenā uzņēmuma valsti.  

   Dibināšanas izmaksas: 

Komersanta veids

Kopējās izmaksas

Pārstāvniecība

300.00 EUR


Biedrība

Biedrību dibina gadījumos, kad ieinteresēto personu (gan fizisku , gan juridisku) lokam- nākotnē Biedriem, ir vēlme attīstīt kādu mērķi vai darbības virzienu nevis gūt peļņu.

Ir nepieciešami vismaz 2 topošie biedri. Biedrība ir juridiska persona kopš brīža, kad tā tiek reģistrēta attiecīgā valsts reģistrā. Tās izveides procedūra ir ļoti līdzīga SIA dibināšanai.

Biedrībai ir diezgan plašas iespējas veikt dažāda rakstura saimnieciskās darbības, taču tā nedrīkst dalīt peļņu vai ienākumus savā starpā.

     Dibināšanas izmaksas: 

Veids

Kopējās izmaksas

Biedrība

170.00 EUR

Fonds /nodibinājums

Nodibinājums, arī fonds, ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Nodibinājumu var dibināt viena vai vairākas personas.

Ir nepieciešami vismaz viens fonda (nodibinājuma) dibinātājs un trīs valdes locekļi.

Nodibinājuma (fonda)  dibinātāji un ziedotāji nodod Nodibinājumam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Nodibinājuma  (fonda) bankas kontā.

Nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai. 

Dibināšanas izmaksas: 

Veids

Kopējās izmaksas

Fonds (nodibinājums)

170.00 EUR


Komandītsabiedrība 

Komandītsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas, ja vismaz viena sabiedrības biedra (komandīta) atbildība attiecībā uz sabiedrības kreditoriem ir ierobežota ar viņa ieguldījuma apmēru, bet pārējo personiski atbildīgo sabiedrības biedru (komplementāru) atbildība nav ierobežota. Komandīta ieguldījuma apmērs nav ierobežots ar konkrētu summu. 

   Par komandītsabiedrības biedru var būt tikai fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.

 Dibināšanas izmaksas: 

Komersanta

veids

Kopējās izmaksas

Komandītsabiedrība

400.00 EUR


Pilnsabiedrība

Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri). Pilnsabiedrības biedri ir personīgi atbildīgi par pilnsabiedrības saistībām.

  Par pilnsabiedrības biedru var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.  

 Dibināšanas izmaksas: 

Komersanta

veids

Kopējās izmaksas

Pilnsabiedrība


400.00 EUR


Zemnieku saimniecība 

  ZS ir tāds individuāls uzņēmums, kas ražo lauksaimniecības produktus noteikti izmantojot zemi ( tā var būt gan īpašumā, gan pašvaldības piešķirta). Nav pilnvērtīga juridiskā persona, tikai ar juridiskas personas tiesībām. Šādu uzņēmumu reģistrācija jāveic komercreģistrā.

   ZS īpašnieks atbild ar visu savu mantu par uzņēmuma saistībām. Latvijā šī darbības forma ir diezgan izplatīta. 

   Nepieciešama zemesgrāmata ar apliecinājumu par īpašumā esošo zemes gabalu vai pašvaldības lēmums par zemes gabala piešķiršanu lietošanā zemnieku saimniecības izveidei. 

Dibināšanas izmaksas: 

Komersanta

veids

Kopējās izmaksas

Zemnieku saimniecība

160.00 EUR


Zvejnieku saimniecība 

ZvS ļoti līdzīgi kā Zemnieku saimniecība, ir indviduāls uzņēmums, kas nodarbojas ar saimniecisko darbību, kas saistīta ar zivju resursiem. 

Zvejnieks var apsaimniekot zemi. 

ZvS īpašnieks atbild ar visu savu mantu par uzņēmuma saistībām. 

Jāatzīst, ka šādu uzņēmumu dibināšanu izvēlas nedaudzi.

 Dibināšanas izmaksas: 

Komersanta

veids

Kopējās izmaksas

Zvejnieku

saimniecība

160.00 EUR


Kooperatīvā sabiedrība

    KS ir tāda fizisku un juridisku personu brīvprātīga apvienošanās, kuras mērķis sniedzot pakalpojumus ir uzlabot biedru saimniecisko darbību. Piemēram, laivu garāžu īpašnieku kooperatīvo sabiedrība vai dārzkopības kooperatīvo sabiedrība. Iestāšanās un izstāšanās ir uz brīvprātības principa. Šīs sabiedrības darbības izmaksas sedz paši biedri, veido uzkrājumus un sadala savā starpā peļņu, ja tāda rodas.

  Kooperatīvā sabiedrība darbojas uz statūtu pamata, kuros biedri vienojas par mērķiem, uzdevumiem, biedru maksām, iestāšanos, izstāšanos un citiem jautājumiem. Ir noteikts minimālais pamatkapitāls- 2800 eur. 

Dibināšanas izmaksas: 

Komersanta

veids

Kopējās izmaksas

Kooperatīvā sabiedrība

360.00 EUR


Ir jautājumi? Zvaniet un saņemiet konsultāciju!

Mob. Tel. +371 26337972

Vai rakstiet mums uz epastu: komerclideri@gmail.com


 .