Pilnsabiedrība ir personālsabiedrība, kuras mērķis ir komercdarbības veikšana, izmantojot kopīgu firmu, un kurā uz sabiedrības līguma pamata apvienojušās divas vai vairākas personas (biedri). Pilnsabiedrības biedri ir personīgi atbildīgi par pilnsabiedrības saistībām.

Par pilnsabiedrības biedru var būt fiziska vai juridiska persona, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība.

Dibināšanas izmaksas:

Pilnsabiedrība 400.00 EUR

Ir jautājumi? Zvaniet un saņemiet konsultāciju!
Mob. Tel.: +371 26337972
Vai rakstiet mums uz epastu: komerclideri@gmail.com