MIKROUZŅĒMUMS
Mikrouzņēmums ir uzņēmējs, kurš izvēlējies maksāt mikronodokli. Tas var būt gan individuālais komersants, SIA, mazkapitāla SIA, pašnodarbinātā persona, individuālais uzņēmums, zemnieku saimniecība.

Mikronodokļa likme:
2016.gadā – 12% no apgrozījuma

2017.gadā -15% no apgrozījuma

Netiek maksāts iedzīvotāju ienākuma nodoklis un sociālās iemaksas no algām.

Ir daži nosacījumi, lai varētu izvēlēties kļūt par mikronodokļa maksātāju:

Ne vairāk kā pieci darbinieki

Maksimālā alga Eur 720 katram darbiniekam

Apgrozījums ne lielāks kā 100 000 Eur gadā

Ir jautājumi? Zvaniet un saņemiet konsultāciju! Mob. tel. +371 26337972

Vai rakstiet mums uz epastu: komerclideri@gmail.com