Nodibinājums, arī fonds, ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Nodibinājumu var dibināt viena vai vairākas personas.

Ir nepieciešami vismaz viens fonda (nodibinājuma) dibinātājs un trīs valdes locekļi.
Nodibinājuma (fonda) dibinātāji un ziedotāji nodod Nodibinājumam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Nodibinājuma (fonda) bankas kontā.
Nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai.

Dibināšanas izmaksas:

Kopējās izmaksas 170.00 EUR

Ir jautājumi? Zvaniet un saņemiet konsultāciju!
Mob. Tel.: +371 26337972
Vai rakstiet mums uz epastu: komerclideri@gmail.com