Biedrība

Biedrību dibina gadījumos, kad ieinteresēto personu (gan fizisku , gan juridisku) lokam- nākotnē Biedriem, ir vēlme attīstīt kādu mērķi vai darbības virzienu nevis gūt peļņu.

Ir nepieciešami vismaz 2 topošie biedri. Biedrība ir juridiska persona kopš brīža, kad tā tiek reģistrēta attiecīgā valsts reģistrā. Tās izveides procedūra ir ļoti līdzīga SIA dibināšanai.
Biedrībai ir diezgan plašas iespējas veikt dažāda rakstura saimnieciskās darbības, taču tā nedrīkst dalīt peļņu vai ienākumus savā starpā.

Dibināšanas izmaksas:

Kopējās izmaksas: 170.00 EUR

Fonds

Nodibinājums, arī fonds, ir mantas kopums, kurš nodalīts dibinātāja noteiktā mērķa sasniegšanai, kam nav peļņas gūšanas rakstura. Nodibinājumu var dibināt viena vai vairākas personas.

Ir nepieciešami vismaz viens fonda (nodibinājuma) dibinātājs un trīs valdes locekļi.
Nodibinājuma (fonda) dibinātāji un ziedotāji nodod Nodibinājumam naudas līdzekļus, iemaksājot tos Nodibinājuma (fonda) bankas kontā.
Nodibinājuma līdzekļi tiek izmantoti tikai Nodibinājuma mērķu sasniegšanai.

Dibināšanas izmaksas:

Kopējās izmaksas 170.00 EUR

Ir jautājumi? Zvaniet un saņemiet konsultāciju!
Mob. Tel.: +371 26337972
Vai rakstiet mums uz epastu: komerclideri@gmail.com