Filiāle ir kāda uzņēmuma (gan ārvalstu, gan Latvijas) daļa ar noteiktu organizatorisko pastāvību un kura atrodas citā teritoriālā vietā nekā galvenais uzņēmums. Atkarības pakāpe no galvenā uzņēmuma var atšķirties. Tās galvenais uzdevums ir veikt komercdarbību noteiktā vietā, tādā veidā paplašinot uzņēmuma tirgu, pakalpojuma pieejamību un protams gūstot lielākus ienākumus.

Piemēram, bankas dibina savas filiāles dažādās pilsētās, lai tā pakalpojumi būtu pieejami pēc iespējas plašākā teritorijā. Šādu uzņēmumu dibināšana neprasa pamatkapitālu, jo par saistībām atbild galvenais uzņēmums. Ja galvenais uzņēmums ir ārvalstu komersants, tad pēc tam, kad tiek veikta šādu filiāļu uzņēmumu reģistrācija, nodokļi tiek maksāti uz galvenā uzņēmuma valsti.

Dibināšanas izmaksas:

Pārstāvniecība 300.00 EUR

Ir jautājumi? Zvaniet un saņemiet konsultāciju!
Mob. Tel.: +371 26337972
Vai rakstiet mums uz epastu: komerclideri@gmail.com